fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Czwartek w Oktawie Wielkanocy

4 tygodnie temu

Ewangelia: Łk 24, 35-48
Słowo na pustyni: dar

Jezus przychodzi do swoich uczniów i wita ich słowami “Pokój wam!”. To Jego dar dla każdego z nich i dla całego świata, ale żeby świat poznał dar Pokoju, najpierw muszą go przyjąć oni. Dopiero wtedy będą mogli ponieść go dalej, dając świadectwo o tym, że wypełniły się słowa Pisma, że Jezus umarł i Zmartwychwstał i do każdego serca przychodzi z darem Pokoju.

Bóg pragnie Cię obdarować Pokojem i czynić świadkiem swojej Miłości i swojego Miłosierdzia. Abyś mógł rozpalać w innych wiarę, dar Zmartwychwstania musi najpierw zapłonąć w Tobie. Możesz ponieść dalej Dobrą Nowinę, jeśli sam uwierzysz. Możesz mnożyć dar Pokoju Jezusa, dzieląc się nim z innymi. Tylko doświadczywszy tego, z czym przychodzi Jezus, możesz ponieść Jego dary dalej w świat.

Jezus przychodzi z przebitymi, ale nie pustymi rękami – czy otworzyłeś już oczy na to, jak bardzo jesteś obdarowany? Czy uwierzyłeś w orędzie Pokoju, pielęgnujesz ten dar w swoim sercu i dzielisz się nim z innymi? Czy słyszysz, jak Bóg wzywa Cię, abyś swoim życiem głosił Dobrą Nowinę tym, którzy jeszcze nie wierzą w Boga lub nie wierzą Bogu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.