fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Sobota – IV Tydzień Wielkanocy

2 miesiące temu

Ewangelia: J 14, 7-14
Słowo na pustyni: Ojciec

Filip wyraża na głos pragnienie każdego wierzącego człowieka – pragnienie więzi z Bogiem, bez żadnych “zakłóceń”. Ale to Jezus ukazje nam Ojca – Jego Miłość, Jego wielkie dzieła, pragnienia i wolę. Bóg nie siedzi pasywnie i nie przygląda się Twoim zmaganiom z codziennością. Relacja z Bogiem to dynamiczna więź, która prowadzi do zjednoczenia.

Ojciec zaprasza Cię do relacji poprzez więź ze swoim Synem. Ponieważ Ojciec i Syn są jednością, wszystko, co Jezus zrobił, i co każdego dnia czyni w Twoim życiu, jest dziełem, które wskazuje na Ojca, abyś o jeszcze lepiej poznał i jeszcze mocniej pokochał.

 Czy potrafisz rozpoznać Boga w Jego dziełach? Czy rozumiesz, że więź z Jezusem jest darem Ojca, który przybliża Cię do Niego? Jaka jest Twoja relacja z Bogiem Ojcem? Czy pragniesz jeszcze wyraźniej odczuwać Jego miłującą Obecność? Czy wierzysz, że ten sam Wszechmogący Bóg, który stworzył cały świat, działa także w Twoim sercu i pragnie się o nie troszczyć?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.