fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Piątek – IV Tydzień Wielkanocy

2 miesiące temu

Ewangelia: J 14, 1-6
Słowo na pustyni: obietnica

Bóg przygotował mieszkania w swoim Domu z uprzedzającą miłością w nadziei, że zamieszkają w nich ci, z którymi On pragnie spędzić wieczność. Jezus natomiast jest Drogą, która prowadzi do tego Życia, a kolejnymi jej stopniami jest Miłość.

W domu Ojca jest wiele mieszkań, tzn. że w Niebie nie zabraknie dla Ciebie miejsca. Zostało ono przygotowane na długo, zanim jeszcze się urodziłeś i Bóg daje Ci obietnicę, że to miejsce na Ciebie czeka. Nie musisz błądzić ani szukać sposobów, aby tam się dostać. Jezus jest Drogą, prostą, choć czasami trudną i wymagającą.

Czy wierzysz w obietnicę Boga dotyczącą Nieba, gdzie czeka na Ciebie przygotowane przed wiekami mieszkanie? A może Twoje serce ulega troskom dnia codziennego i zapominasz, że Twoje życie to zaledwie podróż? Gdzie widzisz cel swojej ziemskiej wędrówki? Czy idziesz Drogą, na której swoim Życiem Miłość zostawiła dla Ciebie ślady?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.