fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Czwartek – IV Tydzień Wielkanocy

2 miesiące temu

Ewangelia: Mt 11, 25-30
Słowo na pustyni: tajemnica

Jezus zwraca uwagę na fakt, że Boże tajemnice mogą poznać tylko ludzie o prostych sercach. Ci, którzy gmatwają rzeczywistość wiary, nigdy nie zrozumieją ani nie wypełnią Bożych zamysłów. Ci, którzy pragną własnej wielkości, nigdy nie odnajdą pokoju i spełnienia w pełnieniu Bożej woli.

Bóg przemawia do Ciebie językiem prostoty i pokory, z głębi swojego własnego cichego i pokornego Serca. Żeby usłyszeć i zrozumieć tajemnice Jego zamysłów, potrzebujesz serca niezepsutego mądrością, która przysłania duchowy wzrok.

Ile w Twoim sercu jest prostoty i pokory? Czy z nie zagmatwaną ufnością szukasz w Bogu ukojenia w chwilach trudnych i bolesnych? A może lubisz komplikować sobie relację z Bogiem, nakładając na nią filtry, które zniekształcają w Twoim sercu Jego obraz? Czy czujesz się prostaczkiem, który z wiarą przyjmuje prawdy wiary?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.