fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Piątek – III Tydzień Wielkanocy

2 tygodnie temu

Ewangelia: J 12, 24-26
Słowo na pustyni: obumrzeć

Ziarno nie spełni swojej misji, jeśli pozostanie ziarnem. Choć przestrzenią Jego wzrostu jest środowisko pozornie niesprzyjające rozwojowi, ono właśnie tam, w głębi ciemnej ziemi, zaczyna kiełkować. Pokonując trudności, wydaje plon. Wszystko dlatego, że obumarło.

Twoje życie jest ziarnem, które Bóg rzucił w ziemię codzienności, abyś właśnie tu wzrastał i przynosił owoc. Jeśli będziesz uciekać od zmian i kurczowo trzymać się tego, co Bóg dał Ci jako swoistą “pozycję wyjściową”, Twoje życie nie wyda plonu. Doczesność jest tylko etapem. Aby żyć, musisz obumrzeć.

Jak bardzo jesteś przywiązany do swojego życia doczesnego? Jakie uczucia i emocje wzbudza w Tobie myśl o śmierci? Patrząc na swoje życia dziś, gdyby był to ostatni dzień Twojego życia, z jakim plonem stanąłbyś przed Bogiem? Czy możesz powiedzieć, że życie wieczne jest dla Ciebie ważniejsze, niż doczesność?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.