fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Czwartek – III Tydzień Wielkanocy

2 tygodnie temu

Ewangelia: J 6, 44-51
Słowo na pustyni: Komunia

Choć Izraelici jedli na pustyni cudowny chleb z nieba, pomarli. To była tylko zapowiedź Łaski, która dopiero miała nadejść. Prawdziwy chleb z nieba to Jezus Eucharystyczny, który zaprasza do komunii, czyli zjednoczenia tak niewiarygodnie ścisłego, że owocuje życie wiecznym.

Nie bez powodu przyjęcie Eucharystii nazywamy Komunią Świętą. Przyjmując Jezusa w eucharystycznej postaci, przyjmujesz Jego samego. Jego krew zaczyna krążyć w Twoich żyłach, Jego Bóstwo przenika Twoją duszę. Obecność Boga uświęca, a świętość to stan ludzi, którzy przyjęli i przenieśli przez swoje życie dar Zbawienia. 

Czy Eucharystia jest dla Ciebie Spotkaniem, zjednoczeniem z Bogiem? A może przystępujesz co niedzielę do Komunii bez większej refleksji nad tym, z Kim się spotykasz? Czy traktujesz poważnie słowa Jezusa, że wiara i Eucharystia to dwa konieczne warunki, przez które przyjmujesz zbawienie? W nauce Jezusa są one nierozdzielne, jedno (wiara) prowadzi do drugiego (przyjmowania Chleba Życia – Eucharystii) – czy nie rezygnujesz zbyt łatwo z tego Pokarmu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.