fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Poniedziałek – II Tydzień Wielkanocy

3 tygodnie temu

Ewangelia: J 3, 1-8
Słowo na pustyni: Duch Święty

Konsekwencją pójścia za Jezusem jest dar nowego życia. Pierwszą przestrzenią tego daru jest sakrament Chrztu Świętego – narodziny z wody; drugą – narodziny z Ducha, który przenika serce i je kształtuje. Duch Święty jest jak wiatr, nieuchwytny, ale bardzo realny. I tak, jak nie można zobaczyć samego wiatru, ale owoc jego działania, tak samo jest z Duchem Świętym, którego obecność i działanie możemy rozpoznać po Jego darach i owocach.

Jezus zaprasza Cię do dynamicznej, żywej relacji. Każdego dnia doświadczasz jej w sakramentalnej przestrzeni Łaski, ale jest jeszcze druga tajemnica Bożej obecności – działanie Ducha Świętego w Tobie. Potrzebujesz wewnętrznej koncentracji i oderwania od wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu, aby wejść w tę delikatną relację, w której On pragnie przenikać, odnawiać i kształtować Twoje serce, aby wydało dobre owoce. 

Czy korzystasz świadomie z daru nowego życia, jakim jest sakrament Chrztu Świętego? I czy masz świadomość, że dar “narodzin z wody” otwiera Cię na dar nowego życia, w które możesz wejść poprzez “narodziny z Ducha”? Czy pielęgnujesz żywą relację z Bogiem, otwierając się na obecność i działanie Ducha Świętego? Czy pozwalasz Bogu, aby Cię odnawiał i kształtował?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.