fbpx

Boże Narodzenie

Słowo na Pustyni: J 1, 1-18

3 tygodnie temu

II Tydzień po Bożym Narodzeniu, niedziela
Ewangelia: J 1, 1-18
Słowo na pustyni: Logos

Na początku było Słowo, czyli Logos (grec.). Ewangelia wyraźnie podkreśla, że w Słowie było życie i to przez Słowo wszystko się stało. Zaistniał świat. Powstał człowiek. Ale samo stworzenie świata i człowieka nie wystarczyło, by wybrzmiała Miłość. Potrzebna była także więź pomiędzy Stwórcą i stworzeniem. Słowo jest językiem Miłości Boga. To w Jezusie Bóg Ojciec powiedział nam wszystko o tym, jak bardzo nas kocha. Słowo stało się Ciałem, aby zamieszkać wśród nas.

Bóg pragnie bliskości. Relacja to zbyt słabe określenie. Bóg pragnie więzi. W Janowym opisie Bożego Narodzenia nie znajdziesz uroczej stajenki ani słodkiego Dzieciątka, ale znajdziesz tęsknotę Stwórcy za swoim stworzeniem. On ma plan – miał od samego początku! – jak pokonać ciemność, którą sprowadza grzech. On przynosi Światło. Od Ciebie zależy, czy będziesz żyć w Świetle, czy w ciemności. Jedni przyjmują Słowo, które stwarza i ożywia, inni Je odrzucają.

Jaki jest Twój wybór? Dokonujesz go każdego dnia, ale czy z całą świadomością? Czy pamiętasz moment, kiedy Słowo Boże stało się dla Ciebie początkiem nowego życia? Jakie Słowo najbardziej porusza Twoje serce? A w jakich aspektach Słowo Boże budzi Twój sprzeciw, sprawia, że nie potrafisz lub nie chcesz Go przyjąć? Czy traktujesz Słowo jak wyznanie Miłości potwierdzające Przymierze, jakie w Jezusie Bóg z Tobą zawarł? Czy gdy myślisz o Bogu, Jego przykazaniach i obietnicach, uważasz, że Bóg dotrzymuje danego Słowa?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.