fbpx

Boże Narodzenie

Słowo na Pustyni: J 1, 19-28

4 tygodnie temu

I Tydzień po Bożym Narodzeniu, sobota
Ewangelia: J 1, 19-28
Słowo na pustyni: świadek

Jan Chrzciciel jest człowiekiem z misją. Świadomość tego, do czego powołuje go Bóg, jest bardzo głęboko zakorzeniona w jego sercu, co ma swoje odbicie w życiu, jakie wiedzie Jan i w dziełach, jakie podejmuje. Boża obecność jest tak wyraźna w życiu Jana, że Żydzi pytają: “czy ty jesteś Mesjaszem?”.

Przywołaj w myślach postać Jana Chrzciciela – człowieka pokornego, nieco surowego, skoncentrowanego na swoim zadaniu, pozostającego na uboczu. Nie zabiegał o pogłos, a stał się głosem Wołającego na pustyni. Nie wzbudził powstania, lecz stał się zwiastunem nadchodzącej zmiany. Dziś także przez Ciebie Jezus pragnie prostować ścieżki tego świata na swoje ponowne przyjście.

Jak postrzegasz Jana Chrzciciela? Które jego cechy są Ci bliskie? Czy dostrzegasz je w sobie? Czego możesz się od Jana Chrzciciela nauczyć w swoim własnym, codziennym prostowaniu ścieżek? Co Twój styl życia mówi innym o Bogu? Czy Twoje życie jest przesiąknięte Jego obecnością w taki sposób, że inni mogą się zastanawiać, kim tak naprawdę jesteś i skąd w Tobie taka moc świadectwa? A jeśli nie – co możesz zmienić, aby tak było?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.