fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Łk 1, 46-56

5 miesięcy temu

Wtorek IV Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Łk 1, 46-56
Słowo na pustyni: uwielbienie

Napełniona radością Maryja wyśpiewuje swój Magnificat, swoje uwielbienie dla Boga, który z taką wielką Łaską wszedł w życie jej samej i całego narodu wybranego. Na tej radości już kładzie się cień Krzyża,  lecz z powodu cierpienia, które ma nadejść, Bóg nie staje się mniej dobry ani mniej warty uwielbienia. Maryja uwielbia Boga poprzez wypełnienie Jego woli, a dzięki otwartości na Jego plan, On może czynić wielkie rzeczy w Jej życiu.

Bóg czyni w Twoim życiu wielkie rzeczy, wielkie – na miarę Twojego powołania. Jego Łaska jest zawsze na miarę tego, do czego Bóg Cię zaprasza. To nie znaczy, że nie spotkasz trudności na swojej drodze. Zobacz, ile miała ich Maryja. To znaczy, że jeśli będziesz przyjmować Bożą wolę i zgodzisz się na Jego plany, On zostanie uwielbiony w Twoim życiu. I tak, jak Maryja, odnajdziesz w sobie niwyczerpane zdroje wdzięczności i radości, doświadczając, jak wielki i dobry jest Bóg!

Czy otwierasz serce bez żadnych zastrzeżeń na zaproszenia, jakie Bóg kieruje do Ciebie? Jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w Twoim życiu? W jakich chwilach Twojego życiowego powołania doświadczyłeś mocy Jego Łaski? Czy masz świadomość, że uwielbienie, to nie słowa i emocje, ale konkretne postawy i wybory, które sprawiają, że Bóg postawiony na pierwszym miejscu zostaje uwielbiony? Czy dostrzegasz, że to z tych postaw i wyborów wypływa radość i wdzięczność, które pociągają serce do spontanicznej modlitwy wywyższenia Boga?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.