fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Łk 1, 67-79

4 miesiące temu

Czwartek IV Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Łk 1, 67-79
Słowo na pustyni: tęsknota

Zachariasz wyśpiewuje hymn na cześć Pana. W kolejnych wersach przebija radość ale i echo tęsknoty narodu wybranego za swoim Bogiem. Bogiem, który obiecał, że przyjdzie wyzwolić tych, którzy mieszkają w mroku. Zachariasz nazywa nadchodzącego Boga “Wschodzącym Słońcem”, bo tylko Światło jest w stanie pokonać ciemność. 

Bóg pragnie wyzwolić Cię z ciemności, która jest śmiercią. Chce oświetlić zakamarki Twojej duszy i wyprowadzić Cię z niewoli grzechu. Po to przyszedł na świat. Jego Światło może pokonać Twoją ciemność, jeśli Mu na to pozwolisz.

Z jakich grzechów, nieuporządkowanych przywiązań i relacji może Cię Bóg wyzwolić? Czy tęsknisz za tą chwilą? Czy czekasz na nią z niecierpliwością? Czy jesteś gotowy porzucić swoją ciemność? Czy tęsknota za Bogiem wypełnia Twoje serce? Jak wygląda Twoje oczekiwanie? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.