fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Mt 21, 28-32

5 miesięcy temu

Wtorek III Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Mt 21, 28-32
Słowo na pustyni: wiara

Jezus przytacza przykład dwóch braci. Jeden postępuje inaczej, niż deklaruje. Drugi, choć najpierw się przeciwstawia, po namyśle postępuje tak, jak powinien. Uczynki w naturalny sposób wypływają z wiary, to pierwsza lekcja. Druga to to, że każdy, nawet największy buntownik może się nawrócić.

Nawrócenie jest decyzją i procesem. Każdego dnia podejmujesz decyzję, czy iść za Jezusem. Każdego dnia Twoje uczynki i postawy weryfikują Twoją wiarę. Uczynki są jak papierek lakmusowy. Pokazują, na ile autentycznie wierzysz. Jeśli Twoje słowa nie będą iść w parze z  uczynkami, może zdarzyć się tak, że ktoś, kogo uważasz za grzesznika większego od siebie, wejdzie szybciej do Królestwa Bożego, niż Ty.

Zrób dziś mały rachunek sumienia i przebadaj spójność swoich słów i uczynków – jak ta konfrontacja wypada? Czy Twoje deklaracje i uczynki idą ze sobą w parze? A może dostrzegasz rozdźwięk? Gdzie on jest, w czym się objawia? Gdzie Twoje posłuszeństwo wobec Boga i Kościoła mija się z Twoim “wierzę”?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.