fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Łk 7, 18b-23

6 miesięcy temu

Środa III Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Łk 7, 18b-23
Słowo na pustyni: oczekiwanie

W pytaniu Jana Chrzciciela wybrzmiewa tęsknota ale i pragnienie prawdy: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mam oczekiwać? Ta wielka tęsknota, z jaką Jan czekał na przyjście Mesjasza, może być zaspokojona tylko przez Oryginał.

Trwając w czasie adwentowego oczekiwania, poszukaj w sobie prawdy o tym, na jakiego Boga czekasz. Jezusa nie obrazi ostrożność motywowana poszukiwaniem prawdy o Nim. On chce, abyś Go poznał takim, jaki jest i abyś szukając Go i czekając na Niego, zawsze pragnął spotkania z Nim, a nie ze swoją lub czyjąś projekcją o Nim.

Na jakiego Boga czekasz? Czy rozpoznałeś już w Jezusie Tego, za którym tęskni Twoje serce? Czy poszukujesz Boga autentycznego? A może zadowalają Cię same wyobrażenia o tym, jaki Bóg jest lub jaki powinien być? Czy dociekasz prawdy o tym, co w Twoim życiu pochodzi od Niego, a co być może jest złudzeniem?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.