fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Łk 1, 5-25

5 miesięcy temu

Sobota III Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Łk 1, 5-25
Słowo na pustyni: obietnica

Czy w chwili, gdy Archanioł Gabriel zwiastował mu, że doczeka się syna, Zachariasz jeszcze się modlił o tę łaskę? Przecież wyraża wątpliwość w to, co usłyszał, ze względu na swój i swojej żony wiek. Ale Anioł powiedział wyraźnie, że dziecko, które mu się urodzi, jest owocem jego wysłuchanej modlitwy. Bóg spełnił obietnicę związaną z powołaniem Zachariasza i Elżbiety do małżeństwa, choć uczynił nie tak, jak tego oczekiwali.

Czasami Bóg wydaje się spóźniać. Modlitwa płynie, lata mijają i… nic się nie zmienia. Może masz czasami wrażenie, że Bóg Cię nie słyszy, albo, że zapomniał, a kiedy przychodzi moment wypełnienia obietnicy, jesteś pełen wątpliwości, jak Zachariasz. Bóg nieustannie działa w Twoim życiu, lecz czasami Jego działanie jest ukryte, tajemnicze, niezrozumiałe, nielogiczne nawet.

Czy odnajdujesz się w historii Zachariasza i Elżbiety? W jaki sposób rozeznajesz Boże działanie w swoim życiu – czy w przełomowych momentach nachodzą Cię wątpliwości, jak Zachariasza? A może, podobnie jak Elżbieta, rzucasz się na głębię wdzięczności za otrzymane łaski, choć przeszły w innym czasie i w innych okolicznościach, niż tego oczekiwałeś? Czy wierzysz, że Bóg zawsze dotrzymuje danej obietnicy? Jakie obietnice złączone są z drogą Twojego życiowego powołania? Czy Bóg już ją spełnił? A jeśli nie – w jakim stanie ducha czekasz na moment, gdy to się stanie? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.