fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Mt 21, 23-27

5 miesięcy temu

Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Mt 21, 23-27
Słowo na pustyni: konformizm

Arcykapłani i starszyzna stawiają Jezusowi pytania, na które On nie odpowiada. Jezus wie, że ci, którzy chcą Go przesłuchać, tak naprawdę nie szukają prawdy. Są konformistami, którym zależy na utrzymaniu niezmiennego status quo. W swoich dociekaniach na temat osoby Jezusa nie interesują ich fakty, ale utrzymanie autorytetu i wpływów.

Relacja z Bogiem cechuje się dynamizmem. Miłość jest stwórcza, Miłość jest empatyczna. Czasami Jezus będzie działał w Twoim życiu w zaskakujący sposób. Czasami zada Ci niewygodne pytanie. Wszystko po to, aby zdiagnozować stan Twojego serca. Jeśli autentycznie szukasz Boga, nigdy nie zadowolisz się konformizmem.

Czy Boże działanie kiedykolwiek wytrąciło Cię z duchowej równowagi? Przypomnij sobie to doświadczenie – w jakich okolicznościach uświadomiłeś sobie, że Bóg burzy jakiś porządek w Twoim życiu? Jak reagujesz w takich okolicznościach? Czy masz w sobie lęk przed zmianami? Czy trzymasz się kurczowo jakichś swoich wyobrażeń o Bogu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.