fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: J 1, 6-8. 19-28

5 miesięcy temu

III Niedziela Adwentu
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28
Słowo na pustyni: zwiastun

Życie Jana Chrzciciela jest tak niezwykłe, że nie może pozostać niezauważone. Jedni zastanawiają się, czy Jan jest zapowiadanym Mesjaszem, inni – czy kolejnym prorokiem. Z właściwą sobie pokorą Jan daje świadectwo swojego posłannictwa. Jest głosem wołającego na pustyni, heraldem zwiastującym nadejście Mesjasza. Wszystko, czym jest, pochodzi od Boga i wszystko, co robi, robi ze względu dla Niego.

Jako część wspólnoty Kościoła, ewangelicznego narodu wybranego, oczekującego na Paruzję. Być może Twoje życie będzie jedyną okazją, aby ktoś poznał Ewangelię. Możesz zostawiać dla innych ślady, które będą prowadziły do Jezusa, lub w przeciwnym kierunku.

Czy Twoja codzienność mówi innym o Bogu? Czy Twoje życiowe wybory i postawy, są głosem Boga, wołającego na pustyni ludzkich serc, o nawrócenie? Jak Twoje życie zwiastuje zapowiadane przyjście Jezusa u końca czasów i Jego codzienne przychodzenie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.