fbpx

Adwent, II Tydzień Adwentu

Słowo na Pustyni: Mt 17, 10-13

5 miesięcy temu

Sobota II Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Mt 17, 10-13
Słowo na pustyni: prawda

Uczeni w Piśmie nie rozpoznali w Janie Chrzcicielu drugiego Eliasza, ani w Jezusie Chrystusie oczekiwanego Mesjasza. Wiedza nie wystarczyła, aby dostrzec i poznać Prawdę, którą mieli przed swoimi oczyma. Ich postawa rani serce Boga.

Odrzucenie miłości sprawia ból. Gdy kochasz kogoś, kto nie chce Twojej miłości, będziesz cierpiał. Tak właśnie postąpili z Jezusem wszyscy ci, którzy odrzucili Jego Miłość. Miłość otwiera oczy na Prawdę, lecz jeśli Twoje serce będzie skamieniałe, nie dostrzeżesz jej.

Czy dostrzegasz znaki Bożej obecności i działania w swoim życiu? Jak do nich podchodzisz, gdy Bóg wymyka się z Twoich wyobrażeń i oczekiwań? Czy autentycznie szukasz Prawdy o sobie i o Bogu? Czy masz świadomość, że odrzucenie przez Ciebie Bożej Miłości sprawia Jezusowi ból? Jakie wątpliwości nosisz w sobie? Co sprawia, że nie dowierzasz Bogu? Co blokuje Cię przed poznaniem Prawdy i przyjęciem Miłości?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.