fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Mt 4, 18-22

2 miesiące temu

Poniedziałek I Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Mt 4, 18-22
Słowo na pustyni: decyzja

Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego. Widzi Szymona i Andrzeja, gdy nieopodal brzegu zarzucają sieci. Prosi ich, aby poszli za Nim, a oni natychmiast zostawiają wszystko i idą. Trochę dalej, Jezus powołuje także Jakuba i Jana. Oni również zostawiają swoją pracę i idą za Jezusem. Spotkanie z Nim postawiło ich przed decyzją, która zaważyła na całym ich życiu.

Każdy dzień i każda chwila, to moment decyzji. Nawrócenie, czyli pójście za Jezusem, aby wypełniać Bożą wolę, to nieustanny proces. Nie możesz iść za Nim tylko połowicznie. Nie możesz zacząć nowego życia, jeśli nie porzucisz starego. Nie możesz żyć w grzechu i chodzić w Łasce uświęcającej. Codziennie Jezus staje na brzegu Twojej codzienności i prosi: pójdź za Mną!

Jaka jest Twoja odpowiedź? Zastanawiasz się jeszcze, czy już podjąłeś decyzję, by pójść za Jezusem? Czy są sprawy, których nie potrafisz, nie chcesz zostawić? Jakie uczucie wzbudza w Tobie świadomość, że pójście za Jezusem oznacza radykalną zmianę życia? Czy stajesz każdego dnia w gotowości pójścia za Nim? Jak odpowiadasz na codzienne zaproszenie Boga do nawrócenia, do pozostawienia starych nawyków i przekonań?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.