fbpx

Adwent

Słowo na Pustyni: Łk 10, 21-24

2 miesiące temu

Wtorek I Tygodnia Adwentu
Ewangelia: Łk 10, 21-24
Słowo na pustyni: szczęście

Syn Boży, napełniony radością przez Ducha Świętego, wysławia Boga Ojca za łaskę objawienia tajemnicy Królestwa Bożego ludziom o czystych sercach. Takie jest upodobanie Boga, by odkrywać dary Łaski tym, którzy w pokornej prostocie potrafią ją przyjąć i pojąć.

Jezus jest dotykalnym dowodem ojcowskiej Miłości Boga do Ciebie. Przez Niego możesz odkrywać, dostrzegać i kontemplować, jak dobry jest Bóg, jak bardzo Cię kocha, jak wielkie rzeczy przygotował dla Ciebie, na jak wielką ofiarę z własnego Syna był gotów. Szczęście to nie rzeczy do posiadania, ale więź z Bogiem, za którą tęskniły kolejne pokolenia narodu wybranego.

Czy czujesz się osobą szczęśliwą? Czy znajomość Jezusa i Jego Ewangelii Cię uszczęśliwia? Czy prawda o tym, że “Bóg sam wystarcza” (św. Teresa z Avila), wystarcza Ci do szczęścia? Jakie uczucia wzbudza w Tobie fakt, że jesteś zaproszony do relacji, za jaką tęsknili oczekujący na przyjście Mesjasza Izraelici i którą przepowiadali prorocy na długo przed narodzinami Jezusa? Czy czujesz się szczęśliwym prostaczkiem?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.