Duch Święty jest to trzecia osoba Trójcy Świętej. To zapewne wiele razy słyszeliśmy na lekcjach religii w szkole. Ale kim On tak naprawdę jest? Jak Go doświadczyć w tej naszej codzienności?

Trzeba pamiętać, że został wlany w nas podczas chrztu świętego i jest z nami cały czas jest w naszych rodzinach. Duch Święty jest mocą, ogniem. Przychodzi do nas i wygania zło, które w nas jest, a dobro wspomaga. Jest jak woda, bez niej nie możemy długo przeżyć. Daje nam się doświadczyć poprzez swoje charyzmaty. Chociażby przez dar poznania, mało kto wie do czego służy, a jest bardzo prosty – poprzez niego mamy dawać ludziom świadectwo, że Bóg kocha. Należy pamiętać, że bez modlitwy nasze dary się osłabiają. Dzięki łasce uświęcającej Duch Święty ma do nas większy dostęp, należy pamiętaj o uczestnictwie w Mszach Świętych oraz czytaniu Pisma Świętego. Trzeba cierpliwie współpracować z Nim, a łaski przyjdą w każdej sytuacji, w której będą konieczne. Z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to proces ekspresowy, wiadomo wszystko ma swoją kolejność. Kiedy w trudnych chwilach potrzebowałam pomocy, wzywałam Go, a była to sytuacja, gdy przy rozmowie z rówieśnikami znajomy bardzo obrażał Kościół , wtedy po cichej modlitwie o Ducha moje usta przemówiły, i to nie byłam ja, tylko Duch Święty przemawiał przeze mnie. I tak spokojna rozmowa zakończyła się moim sukcesem, tzn. Ducha Świętego. 🙂

Dlatego pamiętaj, Duch Święty łączy nas z Jezusem w niebie. Proś o Niego, nie muszą być to długie, wykute na pamięć, możesz prosić swoimi słowami, a będą się działy cudowne rzeczy w Twoim życiu.

Spróbujesz?