Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Mt 5, 5

Wielu uważa, że najpotężniejszymi ludźmi na świecie są prezydenci dwóch największych państw. Otóż mam poważną wątpliwość. Uważam, że o wiele silniejszymi osobami, które zaczęły oddziaływać na cały świat były i są bardzo ciche osoby. Należą do nich między innymi św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Faustyna Kowalska, św. Ojciec Pio oraz mający piękną głębię – św. Jan Paweł II. Oni są potężni nawet po śmierci. Dlaczego? Ponieważ siła ich świadectwa jest ponadczasowa. Jeżeli chcesz zostać człowiekiem prawdziwie posiadającym siebie i ziemię, to zacznij szukać pokory i cichości;

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. So 2, 3

Pan daje swoim dzieciom to, co jest im potrzebne do zbawienia. Zacznij prosić o najważniejsze dary, dzięki którym będziesz mógł otworzyć serce na morze łask. Nie bój się wypłynąć na głębię duchowości. Zacznij przygodę z Jezusem i zarażaj miłością innych. Niezależnie od Twojego powołania możesz być prawdziwym światłem dla ludzi. Proś Boga także o wskazanie wspólnoty i towarzysza duchowego, aby czuć się bezpiecznie podczas wzrastania w wierze.

Panie, przyoblecz mnie w łaskę pokory, posłuszeństwa i prawdziwej cichości serca.