Moje Dziecko!

Widzę Twoje łzy, które wylewasz w ukryciu (Ps 139, 2)
i każdą z nich przechowuję w swoim bukłaku, bo są tak cenne dla Mnie. (Ps 56, 9)
Jesteś tak drogi w Moich oczach. (Iz 43, 4)
Ja słyszę każde słowo Twojego cierpienia, zanim jeszcze je wypowiesz. (Ps 139, 4)
I pragnę Cię pocieszyć! (2 Kor 1, 5)

Znam ciężar, który niesiesz na swoich barkach,
(Ps 139, 1)
ponieważ dźwigam go razem z Tobą! (Ps 68, 20)
Właśnie wtedy, kiedy czujesz się najbardziej samotny, Ja jestem przy Tobie. (Sdz 6, 12)
Obiecałem, że nigdy Cię nie opuszczę (Mt 28, 20)
i ani na krok nie odstąpię od Ciebie. (Iz 54, 10)
I choćbyś miał iść przez wody, one Cię nie zatopią, ponieważ Ja będę z Tobą. (Iz 43, 2)
Bądź silny i przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie. (Syr 2, 4)
Bądź mężny i mocny! Nie bój się, gdyż Ja idę z Tobą! (Pwt 31, 6)

Choćby nawet porzucił Cię ojciec lub matka - Ja Cię przygarnę!
(Ps 27, 10)
Dam Ci schronienie, (Ps 73, 28)
przechowam Cię w swoim namiocie w dniu nieszczęścia. (Ps 27, 5)
Ze Mną przejdziesz przez najciemniejszą dolinę swego życia, (Ps 23, 4)
ponieważ Ja będę jakby lampą dla Twoich stóp. (Ps 119, 105)
Ciemność przestanie być ciemna - i rozświetlę Twe życie! (Ps 139, 12)
Wzywaj Mnie w dniu utrapienia, Ja Cię uwolnię, a Ty Mnie uwielbisz! (Ps 50, 15)
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy. (Syr 2, 2)
Ja jestem z Tobą, by Cię chronić. (Jr 1, 19)
Ja będę dźwigał Twe ciężary. (Ps 68, 20)
Ja zajmę się Tobą! (Syr 2, 6)
Ja - bo jesteś Mym ukochanym Dzieckiem. (Iz 54, 10)
Jesteś dziełem Moich rąk, (Iz 43, 7)
znam Cię lepiej niż ktokolwiek inny. (Ps 139, 1)

Nie goń za tym, co wielkie, lub co przerasta Twe siły.
(Ps 131, 1)
Każdy dzień mija tak szybko. (Mdr 2, 5)
Pamiętaj, że masz tylko jedno życie, (Syr 18, 10)
więc przeżyj je mądrze i dobrze. (Ps 90, 12)
Jest ono zbyt krótkie, by się smucić, więc rozraduj swe serce, (Syr 30, 21)
pociesz je i oddal od siebie złe myśli. (Syr 30, 23)
Napełnij je nadzieją i powstań! (Ps 37, 34)
W ciszy i ufności leży Twoja siła. (Iz 30, 15)
Wspomnij Moje dzieła i zobacz, jak wiele dotąd uczyniłem dla Ciebie! (Ps 77, 12)
Tak - Ja jestem Twym Bogiem i nie ma innego. (Iz 46, 9)
Będziesz szczęśliwy, bo Moja moc jest w Tobie. (Ps 84, 6)
Pokładaj swą ufność we Mnie, (Ps 33, 22)
ponieważ beze Mnie nic nie możesz uczynić, (Jr 15, 5)
a dla Mnie nie ma rzeczy niemożliwych. (Mk 10, 27)

Proś Mnie, a Ja Cię wysłucham.
(Łk 11, 9)
Trwaj we Mnie (J 15, 4)
i proś o cokolwiek chcesz, a Ja to spełnię. (J 15, 7)
Ja mogę uczynić daleko więcej niż to, o co prosisz lub co rozumiesz. (Ef 3, 20)
Wylej swe serce przede Mną! (Ps 62, 9)
Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. (Jr 15, 19)
Porzuć swe dawne życie. (Ef 4, 22)
Przyjdź do Mnie, bo czekam na Ciebie - daję Ci drogę powrotu! (Syr 17, 24)
Ze wzruszeniem będę Cię wyczekiwał. (Łk 15, 20)
Ja przebaczę Ci każdy Twój błąd i oczyszczę Twe serce. (Iz 1, 18)
Jestem wierny i sprawiedliwy, dlatego wyznaj Mi swoje winy, a Ja je odpuszczę. (1 J 1, 9)
Jak odległy jest wschód od zachodu, tak Ja oddalę od Ciebie Twój grzech (Ps 103, 12)
i dam Ci serce nowe, a usunę serce z kamienia. (Ez 36, 26)

Dziecko, proszę Cię, przebacz tym, którzy Cię zranili.
(Ef 4, 32)
Przebaczaj im, abym i Ja mógł przebaczać Tobie. (Mt 6, 14)
Puść wszystko w niepamięć, (Mt 18, 22)
a Ja opatrzę Twoje rany. (Ps 147, 3)
Wiem, że to trudne, ale Ja sam dałem Ci swój przykład. (Łk 23, 34)
Nie zwlekaj i zrób to teraz! (Syr 5, 7)

Zostaw swą przeszłość i spoglądaj przed siebie,
(Łk 9, 62)
bo mam względem Ciebie wspaniały plan. (Ef 2, 10)
Wybrałem właśnie Ciebie! (J 15, 16)
Jeśli pójdziesz Moją drogą, będę współdziałał z Tobą. (Rz 8, 28)
To Ja sam jestem Twoją drogą (J 14, 6)
i we Mnie dokonasz czynów pełnych mocy. (Ps 108, 14)
Czy pójdziesz za Mną? (Iz 6, 8)

Czekam na Twoją odpowiedź.
Twój Tata, Bóg.
Top