Obecny rok jest dla nas katolików szczególny. Jest to rok naszej Pani i Królowej, ale przede wszystkim Matki Bożej i naszej Matki – Maryi.
300 lecie koronacji obrazu MB Częstochowskiej. Maryja od zarania dziejów wspierała nasz naród. Pierwszym hymnem była pieśń ,,Bogurodzica”. Na naszej ziemi posiadamy liczne sanktuaria, gdzie cześć odbiera Maryja w różnych przedstawieniach artystycznych, o licznych przymiotach. W Polsce fenomenem są pielgrzymki do miejsc kultu Matki Bożej. W maju litania przy kapliczkach. W październiku różaniec, a w adwencie roraty. W kalendarzu znamy ją jako Matkę Bożą Gromniczną, Zielną, Siewną. Maryja w historii wiele razy nam pomagała: w czasie potopu szwedzkiego, to Jej przypisuje się cud nad Wisłą, dzięki jej pomocy nasza ojczyzna i Kościół przeszły czas próby w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Maryja była z nami i jest dzisiaj. Kiedy w naszym rodzinnym domu, Polsce, tak wiele podziałów, a Kościół jest bardzo atakowany, musimy pamiętać, że Maryja czeka na nas, swoje dzieci, na Jasnej Górze zwycięstwa. Ona chce nas zjednoczyć i wzmocnić. Jako kochającą Matkę boli Ją podział i atak. Ona chce nam pomóc. Ona wstawia się przed Bożym Tronem w niebie za nami wszystkimi. Czy chcemy być jednością pod płaszczem Maryi – naszej Matki i Królowej? Czy pamiętamy, że podział i atak rani jej serce?
Wielu zarzuca nam przesadny kult Maryi. To, że zapominamy o Jezusie. Maryja nie zasłania nam Boga ani Jezusa. Ona wskazuje nam swego Syna i jak na weselu w Kanie mówi: ,,Czyńcie wszystko cokolwiek wam powie”. Maryja jest drogą do Boga. Przez Maryję do Jezusa. Ona nas prowadzi do Boga i do zbawienia.
Nie bójmy się modlić do Maryi. Zawierzmy Jej nasz los. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, wszystko postawił na Maryję. Jan Paweł II powtarzał ,,Totus Tuus Maryjo”. Czy źle zawierzyli? Kto zawierzył Maryi, zawierza Bogu.
100 lat od objawień Maryi w Fatimie. Orędzie naszej Pani nadal jest aktualne. Musimy się modlić, pościć i nawracać. Przebłagać za grzechy nasze i świata. Modlić się o pokój i nawrócenie grzeszników. Maryja prosiła nas, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. Modlitwa ta rozwiązuje problemy i sprawia, że przybliżamy się do Boga i nieba.
Coraz więcej ludzi odmawia różaniec. Na nowo odkrywamy jego wartość, piękno i głębię. Rozważamy wraz z Maryją Ewangelię. Modlitwa ta jest potężna i może zmienić nasze życie i świat. Czy odmawiasz różaniec? A może klepiesz zdrowaśki bez rozważania? Uważasz, że to dla babć? Że to nuda? Nie warto? Zaryzykuj, a przekonasz się, że warto modlić się na różańcu.
Warto w tym roku ofiarować się Maryi. Warto ofiarować Matce coś, co pogłębi nasze życie duchowe. Warto modlić się do Maryi na różańcu. W tym roku można coś zmienić w naszym życiu, dobrze wykorzystać ten czas.
Maryja chce, abyśmy byli prawdziwymi uczniami jej Syna. Chce być z nami zawsze. Przyjmijmy Maryję do naszego życia i codzienności jak św. Jan pod krzyżem. ,,Oto Matka Twoja”. „Oto Syn, Córka, Dzieci Twoje”.
Maryjo, bądź zawsze z nami! Upominaj nas! Wspieraj! Króluj nad nami! Kochaj nas!